Xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực cho cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng

Thứ năm - 14/10/2021 08:20
 

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, chỉ đạo tại Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác nội vụ toàn tỉnh, tháng 7/2021.

Trải qua các giai đoạn khác nhau, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức Đảng trên địa bàn toàn tỉnh đã nỗ lực, cố gắng, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đạt được những kết quả khá toàn diện.

Nổi bật là đã tham mưu thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế; tham mưu đồng bộ công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm, thực hiện chính sách cán bộ; củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Đặc biệt, năm 2021, ban tổ chức cấp ủy các cấp đã tiếp tục tham mưu đẩy mạnh việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy; tinh gọn các phòng, ban trực thuộc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Kết luận số 74-KL/TW ngày 22/5/2020 của Bộ Chính trị về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW. Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 22-KL/TU ngày 8/1/2021 về việc thực hiện mô hình Ban Tuyên giáo - Trung tâm chính trị cấp huyện; ban hành bộ Quy chế làm việc mẫu của cơ quan Ban Tuyên giáo - Trung tâm chính trị cấp huyện để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thực hiện tốt việc tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ của tỉnh; công tác điều động, luân chuyển và bổ nhiệm các chức danh đối với CBCCVC và xây dựng phương án điều động, bố trí cán bộ chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp; mở rộng triển khai thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; phân công cấp ủy, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chuẩn y, hiệp y bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với các trường hợp cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Sau công tác bầu cử, ban tổ chức các cấp đã tham gia chuẩn bị để tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND bầu các chức danh của HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Quảng Ninh biểu dương, khen thưởng các tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền 2016-2020, tháng 8/2021.

Thời gian qua, ban tổ chức cấp ủy các cấp rất chú trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ trên cơ sở chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh cán bộ chủ chốt theo các giai đoạn đối với những cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp ủy, đảm bảo sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển. Trong năm 2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu triển khai việc rà soát bổ sung quy hoạch lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, giai đoạn 2020-2025 (2021-2026) đối với 81 cơ quan, đơn vị; quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ huyện, thị, thành ủy quản lý; thực hiện rà soát đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ không còn đủ điều kiện, chuẩn bị một bước cho công tác đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử bảo đảm theo quy định. Đồng thời, theo dõi việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ quy trình trong việc chuẩn bị nhân sự ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần xây dựng chính quyền địa phươngliêm chính, phục vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và phát triển đảng viên được duy trì, quan tâm thường xuyên, đảm bảo nâng cao chất lượng tổ chức và đội ngũ đảng viên từ tỉnh tới cơ sở. Tính đến hết tháng 8/2021, toàn tỉnh kết nạp hơn 1.750 đảng viên mới; trên 350 tổ chức đảng và đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền 2016-2020 và bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 đã được tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Lãnh đạo Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Hải Hà trao đổi nghiệp vụ với cán bộ công chức của cơ quan.

Song song với đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho tỉnh trong xây dựng, ban hành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ CBCCVC, gắn với yêu cầu phát triển của tỉnh và nhu cầu thực tiễn của các địa phương, đơn vị.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết: Thời gian tới, ban tổ chức cấp ủy các cấp sẽ tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức, bộ máy ở một số cơ quan, đơn vị đã có chủ trương của cấp ủy; tham mưu kiện toàn công tác cán bộ các cấp, bảo đảm đúng nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, quy định về phân cấp quản lý cán bộ, gắn với thực hiện nghiêm túc công tác thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ. Cùng với đó, ngành sẽ tập trung xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; phát huy trách nhiệm nêu gương; thường xuyên chăm lo xây dựng cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh... xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, tin cậy cho cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng.

Thu Chung

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây