'Con đường Hồ Chí Minh' của chúng ta

Thứ hai - 27/03/2023 03:40
 

"Vàng trong lửa" được Bí thư Thành ủy TP HCM lúc đó là ông Võ Trần Chí viết lời giới thiệu. Chương VI của tập sách rất công phu này có tên là "Đường Hồ Chí Minh", với các phần: "Đường trong dân - đường trong tim", "Đường chúng tôi đi - đường Hồ Chí Minh", "Đường Hồ Chí Minh - đường đổi mới", "Đường Hồ Chí Minh với lớp trẻ miền Nam ngày nay".

"Vàng trong lửa" giải thích: "Con đường Hồ Chí Minh là con đường lớn, con đường của lịch sử dân tộc, làm nên thời đại Hồ Chí Minh, cũng là con đường của từng người, nằm trong ước mơ, hoài bão, trong trái tim của mỗi người, từ thuở đất nước còn nô lệ cho đến hai cuộc trường kỳ kháng chiến. Thời kỳ đổi mới đang mở ra nhiều xu hướng, nhiều cách nghĩ, cách làm nhưng có con đường nào đẹp hơn, có thể thay thế được con "đường trong tim" lấy dân làm gốc, đem lại tự do và hạnh phúc cho dân - con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn vẹn cuộc đời mình?".

Thực tiễn cho thấy "con đường Hồ Chí Minh" ấy đã định hướng đi cho dân tộc ta trong suốt hơn 90 năm qua, từ việc đấu tranh giành độc lập cho đất nước, tự do cho nhân dân cho đến thực hiện công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa cộng sản. Con đường ấy là một lựa chọn tất yếu của lịch sử và sẽ là một lựa chọn tất yếu của tương lai nhằm hướng đến mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Con đường ấy đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân ta lựa chọn và đang kiên định, kiên trì theo đuổi.

Chính vì kiên định và thực hiện sáng tạo "con đường Hồ Chí Minh" trong bối cảnh mới mà trong hơn 35 năm qua, sự nghiệp đổi mới của nước ta đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn và có ý nghĩa lịch sử, đem lại những chuyển biến rõ rệt và tích cực. Trong đó, đáng kể nhất là đã đưa đất nước ta thoát khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; thế và lực, uy tín quốc tế của đất nước được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, ngày càng cao hơn trước…

Trong tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Chúng ta kiên trì, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội để đạt tới "các giá trị tiến bộ, nhân văn, dựa trên nền tảng lợi ích chung của toàn xã hội hài hòa với lợi ích chính đáng của con người, khác hẳn về chất so với các xã hội cạnh tranh để chiếm đoạt lợi ích riêng giữa các cá nhân và phe nhóm". Xét ở mọi góc độ, đó cũng là việc thực hiện đúng đắn "con đường Hồ Chí Minh".

Mỗi người Việt Nam yêu nước hẳn sẽ tìm thấy cho mình một "con đường Hồ Chí Minh". Hẳn mỗi người sẽ có cách nghĩ và cách làm theo Bác Hồ khác nhau, nhất là khi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, thực sự có ích.

Tháng 9-1969, chỉ ít ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần, nhà thơ Tố Hữu đã viết bài thơ nổi tiếng "Bác ơi", trong đó có câu rất hay: "Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn". Hẳn vì tự thấy điều đó nên nhiều người trong chúng ta đã và đang cố gắng thể hiện tình cảm yêu kính đối với Hồ Chí Minh và trân trọng con đường của Người, bằng nhiều cách thức, việc làm khác nhau.

Và, trước khi nỗ lực để đạt đến xã hội xã hội chủ nghĩa thì chúng ta hãy chung sức để xây dựng một xã hội Việt Nam ngày càng nhân ái hơn, nghĩa tình hơn, hạnh phúc hơn theo cách riêng của mình trên "con đường Hồ Chí Minh" ấy!

Trịnh Minh Giang

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây